top of page
ส่งของกลับไทย

เงื่อนไขการใช้บริการและการประกันสินค้า

*หากลูกค้าทำการสั่งซื้อและใช้บริการ กับทาง Shippingusa2thai จะถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับข้อตกลงข้างต้นทุกรณี*

*หากเกิดข้อโต้แย้งใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ะ*

(การซื้อประกันสินค้า/การเคลมสินค้า จะต้องมีใบซื้อขายที่แสดงมูลค่าสินค้าตามจริงเท่านั้น) **ซื้อประกันก่อนส่งออก เท่านั้น**

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

1) การขนส่งสินค้า

 • ทางบริษัท เป็นบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้น ทางเราไม่มีการติดต่อคนขายให้ (ยกเว้น : ทางเรากดสินค้าให้ค่ะ) ลูกค้าต้องเป็นผู้ติดต่อคนขาย หรือร้านค้าเอง หากสินค้าได้ไม่ครบถ้วน หรือคนขายส่งของมาผิดค่ะ 

 • ทางเราเป็นโกดังรีแพ้คสินค้า ONLINE ทุกชิ้น โดยทิ้งกล่องไปรษณีย์ รวมสินค้าเป็นกล่องเดียวส่งมาไทยค่ะ

 • ทางเราไม่มีบริการเช็คของ, ตรวจสอบ , TEST สินค้าให้ค่ะ ลูกค้าต้องตรวจสอบเองจาก LINK รูปภาพที่เราส่งให้ในวันปิดรอบบินค่ะ

 • ทางเราส่ง LINK ภาพสินค้าในวันปิดรอบบินวันเดียว ทาง LINE@ ส่วนตัวค่ะ

 • เราให้ HOLD รอรวมสินค้าได้มากสุด 2 รอบบินค่ะ (ส่งทันทีรอบบินที่ 2) : ยกเว้นลูกค้า NO - REPACK จะ HOLD ไม่ได้ค่ะ ส่งออกรอบนั้นทันทีค่ะ

 • กรณีสินค้าที่อาจปัญหาจากธรรมชาติ เช่น การละลาย การระเหย เป็นต้น รวมไปถึงสินค้าประเภทแก้วที่อาจเกิดการแตกเราไม่ขอรับเคลม จึงขอให้แจ้งทางผู้ขายเป็นกรณีพิเศษ โดยแพ็คสินค้าอย่างรัดกุมค่ะ

 • ระยะเวลาขนส่งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ดังนั้นอาจมีความล่าช้ากว่ากำหนดหรือเร็วกว่ากำหนด ซึ่งเราจะพยายามให้ตรงกำหนดที่แจ้งไว้

 • กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าทางไทย (แจ้งทางบริษัทล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ก่อนสินค้าถึงเมืองไทย)

 • เมื่อสินค้าถึงไทย เราจะทำการชั่งน้ำหนัก และแจ้งยอดค่าจัดส่งค่ะ *ขอสงวนสิทธิ์ส่งของให้เฉพาะลูกค้าที่แจ้งสลิปการโอน ภายในเวลาที่กำหนด หากลูกค้าเพิกเฉย ไม่แจ้งสลิปการโอน และทางเราเก็บสินค้าให้เพียง 1 เดือน นับจากวันที่สินค้ามาถึงเมืองไทยเท่านั้น *หากเกินกำหนด จะคิดค่า Stock Fees วันละ 200บาทค่ะ*

ปัญหาที่พบบ่อยในการขนส่ง

 • กรณีชื่อหน้ากล่อง ไม่ตรงกับรหัสสมาชิก รบกวนแจ้งหลักฐานการสั่งซื้อ และ Tracking Number ที่ร้านค้าแจ้งมาให้เราเช็คให้ในโซนตกหล่นค่ะ

 • คนขายส่งของโดย รวมของลูกค้าหลายท่านส่งมาเป็นชื่อสมาชิกท่านเดียว : แจ้งหลักฐานการสั่งซื้อ , Tracking Number ให้เราแยกของให้ค่ะ

 • ลูกค้าที่ต้องการให้ HOLD ของ รบกวนแจ้งทันทีตอนได้รับ LINK ปิดรอบบินค่ะ หากข้ามวันเราจะโฮลของให้ไม่ทันแล้วค่ะ

 • กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งให้ผู้รับปลายทางได้ : ในกรณีที่ๆทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าถึงผู้รับได้ เช่น  ไม่มีสถานที่ตามที่ผู้ส่งระบุส่งถึง หรือ ผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า หรือ ติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้ และทำให้สินค้าต้องตีกลับมาต้นทาง ซึ่งทำให้บริษัทต้องทำเรื่องจัดส่งใหม่อีกรอบ ค่าใช้จ่ายการจัดส่งเพิ่มเติม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ

 • กรณีอันมิอาจควบคุมได้ เช่น เครื่องบินตก ,ระบบการขนส่งที่อเมริกาส่งมาไม่ถึงบริษัท ,สินค้าที่ส่งมา หากไม่มีการให้ทางบริษัทเซนต์ชื่อรับสินค้า และของไม่ถึงโกดัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดใดที่เกิดขึ้น

 

2) การรับประกันสินค้า

 • กรณีลูกค้าซื้อประกัน 40%ของราคาสินค้า บริษัทจะทำการชดเชยค่าเสียหาย 100% ของราคาต้นทุนสินค้าทุกกรณี (การซื้อประกันสินค้า/การเคลมสินค้า จะต้องมีใบซื้อขายที่แสดงมูลค่าสินค้าตามจริงเท่านั้น) **ซื้อประกันก่อนส่งออก เท่านั้น**

 • กรณีไม่ได้ซื้อประกันกรณีสินค้าสูญหายหรือมีการโดนยึดจากเจ้าหน้าที่ทางเราชดเชยค่าเสียหาย 50%ของราคาต้นทุนสินค้าที่ได้ระบุไว้ก่อนการส่งทุกครั้งเท่านั้น แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อรอบบิน (การการเคลมสินค้า จะต้องมีใบซื้อขายที่แสดงมูลค่าสินค้าตามจริงเท่านั้น)

 • กรณีไม่ได้ซื้อประกันแล้วมีความเสียหายอันเกิดมาจากความผิดของบริษัท 100% ชดเชยตามมูลค่าจริง 100% ของต้นทุนสินค้าที่ได้ระบุไว้ก่อนการส่งทุกครั้งเท่านั้น หากไม่แจ้ง รับประกันไม่เกิน 5,000 บาทต่อรอบบิน(การเคลมสินค้า จะต้องมีใบซื้อขายที่แสดงมูลค่าสินค้าตามจริงเท่านั้น)

 • กรณีเกิดเหตุอันไม่สามารถส่งสินค้าได้ เป็นเหตุทำให้ลูกค้าเกิดความเสียหาย เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง บริษัทจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดวิธี หากสินค้าจำต้องสูญหาย ทางบริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าหนึ่งท่าน ท่านละ 5,000 บาท หรือตามตกลงชดใช้เป็นค่าน้ำหนักเท่านั้น

 • สินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน สินค้าที่แตกหักง่าย/สินค้าที่เป็นของเหลวทุกชนิด อาทิเช่น สินค้าที่มีส่วนประกอบของ น้ำหอม เครื่องสำอางค์แก้ว กระจก บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว หรือวัสดุแตกง่ายทุกชนิด

 

กรณีที่ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายใดๆค่ะ

 • ผู้รับจงใจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

 • เกิดความเสียหายจากเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม พายุ เครื่องบินตก สายการบินดีเลย์ เป็นต้น

 • เกิดความเสียหายจากบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมาจากผู้ขายทำให้สินค้าเสียหาย เราไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

 • สินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย : ในกรณีที่ลูกค้าใดๆส่งสินค้าต้องห้ามหรือผิดกฏหมาย ส่งผลให้ทางบริษัทมีปัญหาในการส่งออกหรือนําเข้า ลูกค้าน้ันๆต้องรับผิดชอบค่าปรับ หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทุกกรณี

CONTACT US

คุณจอย (อเมริกา)/คุณเจี๊ยบ (ประเทศไทย) Line @ : @shippingusa2thai

E-mail : Shippingusa2thai@gmail.com

 • Facebook Social Icon
 • LINE-Free-Calls-Messages-Icon-300x300
 • E-mail
bottom of page